Waar komt Moonlight » Boze Rook » vandaan ?

Moonlight Angry Smoke est dérivé de,,nl,Salvia,,en,Salvia divinorum,,en,SUPPLÉMENTAIRE*,,en,sauge,,en,pimenter,,en,Salvia divinorum est une plante qui a été cultivée par la carcasse mexicaine,,nl,et traditionnellement utilisé lors des cérémonies religieuses,,nl,Salvia divinorum appartient à la famille des fleurs à fleurs,,af,Lamiaceae,,en,et connaît plusieurs membres de la famille qui existent aussi naturellement en Europe,,nl,cétacé Sage,,af,Salvia divinorum bevat de stof Salvinorine A,,it,le plus fort hallucinogène naturel connu,,nl,Les Indiens Mazatèques à Oxaxa,,nl,Mexique,,en,ont utilisé la salvia pendant des milliers d'années pour atteindre des sphères plus élevées,,nl,Les requins frappent la feuille,,fy,grâce à quoi les substances actives sont absorbées dans la bouche,,nl,Pour cette raison, ils sont entrés en transe,,nl,et il est devenu clair pour eux comment la maladie pouvait être guérie et d'autres problèmes devaient être résolus,,nl,La Salvia a été découverte par les Occidentaux au 20ème siècle,,nl.

 

Salvia (Salvia divinorum)

EXTRA*: Salvia (Salvia divinorum, sage, spice)

Salvia divinorum is een plant die door de Mexicaanse mazateken is gecultiveerd, en van oudsher werd gebruikt tijdens religieuze ceremonies. Salvia divinorum behoort tot de lipbloemenfamilie (Lamiaceae), en kent diverse familieleden die ook in Europa van nature voorkomen (Salie-achtigen). Salvia divinorum bevat de stof Salvinorine A, het sterkst bekende natuurlijke hallucinogeen.

De Mazatec indianen in Oxaxa (Mexico) gebruiken salvia al duizenden jaren om in hogere sferen te raken. De sjamanen kauwen vers blad, waardoor de werkzame stoffen in de mond worden opgenomen. Hierdoor raakten zij in een trance, en werd voor hen duidelijk hoe zieken genezen konden worden en andere zaken opgelost moesten worden.

In de 20e eeuw werd salvia ontdekt door Westerlingen. Botanic Gordon R,,af,Wasson,,en,qui comprend également le champignon psilocybe,,af,que nous connaissons comme «champignon»,,nl,espèce découverte,,nl,a pris une copie de l'usine aux États-Unis,,nl,Seulement dans les années,,nl,les premières études scientifiques significatives ont été réalisées en salvia,,nl,Cela est arrivé par l'ethnobotaniste américain Daniel Siebert,,nl,Aujourd'hui, la recherche est encore en cours dans salvia,,nl,il y a maintenant des indications que la plante peut être utile pour le développement de médicaments pour la maladie d'Alzheimer et la douleur chronique,,nl,Cependant, la recherche scientifique aux États-Unis est compliquée par le statut juridique de l'usine aux États-Unis.,,nl,La salvia est interdite dans de nombreux états,,nl,Depuis la fin des années,,nl,l'utilisation de la salvia est également en train d'émerger en Europe,,nl,où il est vendu par les magasins intelligents,,nl. Wasson, die ook de psilocybe paddenstoel (welke wij kennen als ‘paddo’) soorten ontdekte, nam een exemplaar van de plant mee naar de Verenigde Staten.

Pas in de jaren 90 werden de eerste betekenisvolle wetenschappelijke onderzoeken uitgevoerd naar salvia. Dit gebeurde door de Amerikaanse etnobotanist Daniel Siebert.
Vandaag de dag wordt er nog steeds onderzoek verricht naar salvia, zo zijn er inmiddels aanwijzingen dat de plant mogelijk van pas kan komen bij het ontwikkelen van medicijnen tegen alzheimer en chronische pijn. Wetenschappelijk onderzoek in de VS wordt echter bemoeilijkt door de legale status van de plant in de VS (salvia is in veel staten verboden).

Sinds het einde van de jaren 90 is het gebruik van salvia ook in Europa in opkomst, waar het door smartshops wordt verkocht. La forme la plus commune est sous la forme d'un extrait,,nl,quoi dans un,,nl,pipe à fumer,,nl,L'effet est,,nl,quand la salvia est fumée,,nl,court,,da,un voyage ne dure généralement pas plus longtemps que,,nl,procès-verbal,,de,Cependant, les effets secondaires peuvent continuer pendant plusieurs heures,,nl,mais habituellement ce n'est rien de plus qu'un sentiment de lumière,,nl,Presque immédiatement après l'inhalation de la fumée, l'utilisateur est emmené dans un autre monde,,nl,et il n'y a plus aucune conscience de la réalité,,nl,Il n'est pas rare que le fumeur de salvia regarde un objet,,nl,Les coups de rire incontrôlables sont aussi fréquents,,nl,Pour beaucoup de gens qui fument la salvia, cela reste une expérience unique,,nl,ils trouvent souvent le voyage trop bizarre et ne mènent pas à des idées plus profondes,,nl,comme c'est le cas avec d'autres psychédéliques,,nl,Si vous prévoyez d'utiliser Salvia,,nl, wat in een (water)pijp gerookt wordt. Het effect is, wanneer salvia gerookt wordt, kort: een trip duurt meestal niet langer dan 20 minuten. Wel kunnen de naeffecten nog enkele uren aanhouden, maar meestal is dit niet meer dan een licht gevoel.

Vrijwel direct na het inhaleren van de rook wordt de gebruiker meegenomen naar een andere wereld, en is er geen besef meer van realiteit. Het komt niet zelden voor dat de salvia-roker zicht een object waant. Ook oncontroleerbare lachkicks komen vaak voor. Voor veel mensen die salvia roken blijft het bij een eenmalige ervaring, vaak vinden zij de trip te bizar en leidt het niet tot diepere inzichten, zoals dat bij andere psychedelica wel het geval kan zijn.

Als je van plan bent om salvia te gebruiken, assurez-vous toujours qu'il y a une personne sobre dans le quartier,,nl,Celui-ci,,nl,modèle,,en,peut s'occuper de vous et vous aider si nécessaire,,nl,Toujours commencer avec une faible dose pour tester l'hypersensibilité,,nl,Divinorum,,en,Le documentaire,,en,de,,en,Roberto López Mélinchon,,es,Vimeo,,en,DMT,,en,Di-Méthyl-Tryptamine,,en,Pendant la révolution psychédélique, DMT était un outil populaire pour un court,,nl,voyage très spectaculaire,,nl,C'est devenu le,,nl,lunchtrip,,en,appelé,,nl,parce que vous pouvez l'utiliser à midi et quart pendant votre pause déjeuner, pour ainsi dire, et vous êtes sobre au bureau à une heure et demie,,nl,Mais ce que vous avez vécu entre-temps,,nl,est extraordinaire,,nl,Comme autant de ressources magiques,,nl,DMT a longtemps été connu par certains peuples indiens d'Amérique du Sud,,nl,Ils préparent une poudre d'écorce,,nl,c'est ce qu'on appelle yopo,,nl,et souffler avec des tuyaux dans les narines de l'autre,,nl. Deze ‘sitter’ kan op je letten en je bijstaan als dat nodig is. Begin ook altijd met een lage dosering om overgevoeligheid te testen.

Divinorum: The Documentary from Roberto López Mélinchon au Vimeo.

 

DMT

17- DMT (Di-Methyl-Tryptamine)

Tijdens de psychedelische revolutie was DMT een populair middel voor een korte, zeer spectaculaire trip. Het werd de « lunchtrip » genoemd, omdat je het bij wijze van spreken om kwart over twaalf in je middagpauze kunt gebruiken en om half twee weer nuchter op kantoor bent. Maar wat je intussen hebt meegemaakt, is buitengewoon. Zoals zo veel magische middelen, is DMT al heel lang bekend bij sommige Zuidamerikaanse Indianenvolken. Zij bereiden een poeder uit boombast, dat yopo wordt genoemd, en blazen dit met pijpjes in elkaars neusgaten. Yopo est l'une des deux composantes de l'Ayahuasca,,nl,En termes de composition, il est presque identique à DMT synthétique,,nl,DMT a réapparu dans les années 1990,,nl,Il est populaire en Amérique,,nl,comme l'hebdomadaire Newsweek a écrit,,nl,psychonautes sérieux,,en,En Angleterre, il est également utilisé à nouveau et aux Pays-Bas, nous l'avons rencontré,,nl,Comme un médicament de fête, il est fumé avec de la marijuana ou du tabac ou des herbes dans une articulation,,nl,Il provoque alors un tourbillon extrêmement fort,,nl,pourtant il n'est pas comparable avec l'expérience enthéogénique qu'il donne quand vous l'utilisez purement,,nl,DMT vous donne un voyage instantané,,nl,Pour une dose, quatre ou cinq milligrammes vont dans un soi-disant tuyau de base,,nl,Ceci est chauffé et la fumée blanche libérée est inhalée,,nl,Cela sent extrêmement synthétique et pue de plastique brûlé,,nl. Qua samenstelling is het vrijwel identiek aan synthetisch DMT.

In de jaren negentig duikt DMT weer op. Het is populair in Amerika bij, zoals het weekblad Newsweek schreef, « serious psychonauts ». In Engeland wordt het eveneens weer gebruikt en ook in Nederland zijn we het tegengekomen. Als partymiddel wordt het met marihuana of tabak of kruiden in een joint gerookt. Het veroorzaakt dan een buitengewoon sterke roes, maar toch is die niet te vergelijken met de entheogene ervaring die het geeft als je het puur gebruikt.

DMT geeft je een instanttrip. Voor een dosis gaat vier of vijf milligram in een zogenaamde base-pijp. Dit wordt verhit en de vrijkomende witte rook wirdt geïnhaleerd. Deze ruikt buitengewoon synthetisch en stinkt naar verbrand plastic. L'unique,,nl,vous n'oublierez plus jamais ce bon goût,,nl,Inspirez lentement,,nl,La fumée n'est pas chaude,,nl,mais vous aurez tendance à tousser,,nl,Supprimez cela et assurez-vous d'obtenir autant de fumée que possible à la fois,,nl,parce que si tu n'en as pas assez,,nl,n'allez-vous pas,,nl,à travers la porte,,nl,de l'autre côté,,nl,si vous deviendrez extrêmement élevé,,nl,à un état de félicité qui s'accompagne de forts effets visuels,,nl,La particularité de DMT est que,,nl,une fois que vous l'avez inhalé,,nl,une dose suivante ne fonctionne plus,,nl,Vous devez attendre une heure avant de pouvoir l'utiliser à nouveau,,nl,Abaissez la fumée inhalée dans vos poumons pour la stocker, pour ainsi dire,,nl,Vous allez après quelques secondes,,nl,en dehors,,en,Quelques secondes plus tard, vous êtes dans une autre dimension,,nl, gore smaak zul je nooit meer vergeten. Inhaleer langzaam. De rook is niet heet, maar je zult de neiging hebben om te hoesten. Onderdruk dat en zorg ervoor dat je zoveel mogelijk rook in een keer naar binnen krijgt, want als je niet voldoende hebt, ga je niet « door de poort » naar de andere kant, als zul je wel buitengewoon high worden, tot in een staat van zaligheid die gepaard gaat met sterke visuele effecten.

Het eigenaardige van DMT is dat, als je het eenmaal geïnhaleerd hebt, een volgende dosis niet meer werkt. Je moet dan een uur wachten tot je het opnieuw kunt gebruiken. Breng de geïnhaleerde rook in je longen omlaag om deze als het ware op te slaan. Al na enkele seconde ga je « out ». Een paar seconden later zit je in een andere dimensie, alors que vous atteignez un sommet après quelques minutes,,nl,ça dure longtemps,,nl,Donc, vous devez vous assurer que vous êtes allongé ou assis,,nl,parce que tu sors de ta sphère,,nl,D'abord vous entrez dans une pièce avant vitreuse,,nl,c'est la porte que vous devez traverser,,nl,Vous êtes aspiré, pour ainsi dire,,nl,D'un autre côté, vous vous retrouvez dans un monde que vous ne connaissiez pas encore,,nl,Ici vous pouvez avoir les expériences suivantes,,nl,le temps et l'espace ont été enlevés,,nl,vous voyez des plantes étranges ou des formes végétales,,nl,Vous êtes dans un univers vibrant sans formes,,nl,Vous voyez des machines étranges et entendez de la musique extraterrestre,,nl,Vous entendez des langues étrangères,,nl,parfois compréhensible,,nl,parfois pas et vous voyez des êtres intelligents dans toutes sortes de formes,,nl,Très souvent, vous faites ce qui suit,,nl,vous êtes entourés de créatures merveilleuses qui exécutent une danse cosmique pour vous,,nl, die lang aanhoudt. Je moet dus zorgen dat je lekker ligt of zit, want je gaat gerandeerd uit je bol. Eerst kom je in een glasachtige voorruimte; dat is de poort waar je doorheen moet. Je wordt er als het ware in gezogen. Aan de andere kant kom je in een wereld terecht die je nog niet kende. Hier kun je de volgende ervaringen hebben; tijd en ruimte zijn opgeheven, je ziet vreemde planten of plantaardige vormen. Je bevindt je in een vibrerend universum zonder vormen. Je ziet vreemde machines en hoort buitenaardse muziek. Je hoort vreemde talen, soms begrijpelijk, soms niet en je ziet intelligente wezens in allerlei vormen. Heel vaak maak je het volgende mee: je bent omgeven door wonderlijke wezentjes die een kosmische dans voor je opvoeren. Ils consistent en des formes en spirale qui s'entrecroisent,,nl,Ils ont des museaux,,nl,regarde-toi,,nl,rire de vous et vous parler avec des voix qui grincent,,nl,Vous ne pouvez pas comprendre ce qu'ils disent,,nl,Selon certains chercheurs enthéogéniques, ils utilisent des fréquences ultra-courtes pour transférer leurs messages à votre subconscient,,nl,Vous ressentez le contenu de ce message,,nl,C'est,,nl,amour,,nl,La plupart de ces créatures sont meilleures pour vous, mais certaines sont vilaines et effrayantes,,nl,Ensuite, vous êtes tout aussi effrayé,,nl,Selon Terence McKenna,,nl,l'un des chercheurs les plus éminents enthéogéniques aux États-Unis,,nl,c'est un bon signe si vous ressentez cette peur,,nl,parce que cela vous montre que vous êtes en contact avec la réalité,,nl,Les couleurs dans lesquelles tout ce qui se passe,,nl,sont principalement verts,,nl,rouge et bleu,,nl. Ze hebben snoetjes, kijken je aan, lachen je toe en praten met hoge piepstemmetjes tegen je. Je kunt niet verstaan wat ze zeggen. Volgens enkele entheogene onderzoekers maken ze gebruik van ultra-korte frequenties om hun boodschappen op je onderbewustzijn over te brengen. De inhoud van die boodschap voel je wel aan. Die luidt: liefde.

De meeste van die wezentjes hebben het beste met je voor maar sommigen zijn ondeugend en eng. Dan ben je even bang. Volgens Terence McKenna, een van de meest vooraanstaande entheogene onderzoekers in de Verenigde Staten, is het een goed teken als je die angst voelt, want dat laat je zien dat je in contact staat met de werkelijkheid. De kleuren waarin dat alles zich afspeelt, zijn voornamelijk groen, rood en blauw, pour coupler,,nl,jaune et or,,nl,McKenna appelle les créatures,,nl,Lave-elfes,,de,Ils ont en effet quelque chose de technologique et quelque chose comme onze,,nl,Vous pourriez dire qu'ils,,nl,originaire de la cristallisation chimique,,nl,comme il y avait des divisions des dieux de la jungle et des forces primales évoquées par le yopo naturel,,nl,Après environ une demi-heure l'intensité diminue et vous laissez les elfes de la machine,,nl,Vous pouvez ensuite ouvrir les yeux et parler,,nl,mais peut-être préféreriez-vous avoir plus d'aperçus?,,nl,baigné dans un courant de ce que vous ne pouvez décrire que comme l'amour universel,,nl,Plus tu reviens,,nl,le plus physiquement le sentiment devient,,nl,À la fin, votre corps commence à vibrer et à trembler,,nl,Après cinq minutes, cela s'arrête aussi et vous êtes de retour,,nl,Une minute ou dix plus tard, vous vous sentirez à nouveau normal,,nl, geel en goud. McKenna noemt de wezentjes « machine-elfen ». Ze hebben inderdaad iets technologisch en ook iets elfsachtigs. Je zou kunnen zeggen dat zij, ontstaan uit chemische kristallisatie, als het ware afsplitsingen zijn van de jungle-goden en van de oerkrachten die door het natuurlijke yopo worden opgeroepen. Na ongeveer een half uur neemt de intensiteit af en verlaat je de machine-elfen. Je kunt dan je ogen open doen en praten, maar misschien wil je liever nog wat nasoezen, badend in een stroom van wat je alleen maar als universele liefde kunt omschrijven.

Hoe meer je terugkomt, hoe lichamelijker het gevoel wordt. Op het laatst begint je lijf te trillen en te beven. Na vijf minuten houdt ook dat op en ben je weer terug. Een minuut of tien later voel je je weer normaal, que tu aies vécu quelque chose d'extraordinaire,,nl,Un autre phénomène qui peut survenir pendant ce voyage est que vous commencez à faire des sons que vous percevez comme des vagues,,nl,Vous produisez des sons inintelligibles,,nl,Cette envie est si forte que vous ne pouvez vous y abandonner,,nl,Vous faites un voyage à travers un espace intérieur duquel vous êtes après une demi-heure,,nl,comme renaissent certains disent,,nl,retours,,nl,Aussi pour DMT vous devez l'utiliser sur un estomac vide,,nl,dans un environnement agréable et seulement si vous vous sentez bien,,nl,De nombreux psychonautes américains utilisent régulièrement DMT,,nl,par exemple, une fois par mois,,nl,L'opération ne semble pas diminuer,,nl,au contraire,,nl,vous devenez plus familier avec les elfes de la machine et finissez aussi dans d'autres mondes,,nl,Mais chaque voyage doit être traité,,nl. Een ander verschijnsel dat tijdens deze trip kan optreden is dat je geluiden begint te maken die je als golven waarneemt. Je produceert onverstaanbare klanken. Die drang is zo sterk dat je je er alleen maar aan kunt overgeven. Je maakt een reis door een innerlijke ruimte waaruit je na een half uur, als herboren zeggen sommigen, terugkeert. Ook voor DMT geldt dat je het moet gebruiken op een lege maag, in een prettige omgeving en alleen als je je goed voelt.

Veel Amerikaanse psychonauten gebruiken regelmatig DMT, bijvoorbeeld eens in de maand. De werking lijkt niet te verminderen, integendeel; je raakt vertrouwder met de machine-elfen en komt ook in andere werelden terecht. Maar elke trip moet verwerkt worden. Seulement quand le dernier voyage ne joue plus aucun rôle dans votre vie de réflexion,,nl,êtes-vous prêt pour un nouveau,,nl, ben je klaar voor een nieuwe.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *